کلیدواژه: احزاب

راه ترکستان

احزاب افغانستان، احزاب ملی نیستند، از ساختار دموکراتیک برخوردار نمی‌باشند، هیچ برنامه‌ای در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ندارند. در این احزاب، تصمیم‌ها و شبه برنامه‌ها از دو مشکل اساسی برخوردار است، به‌لحاظ محتوا، غالبا، کلیشه‌ای، کلی گویی، احساسی، واکنشی و پوپولیستی است و از راهبرد مشخص خبری نیست.

سیستم تحمیلی

در انتخابات پارلمانی سیستم رای غیر قابل انتقال یک سیستم تحمیلی بر احزاب سیاسی می باشد. اس ان تی وی به سیستمی گفته می شود که رای احزاب به نامزدانش توزیع نمی شود و به دور انداخته می شود.

مجددی: حکومت برای تصمیم گیری های بزرگ باید با احزاب سیاسی مشوره کند

صبغت الله مجددی، رهبر شورای عالی احزاب جهادی و ملی افغانستان ضمن درخواست از جریان های سیاسی برای مذاکره با حکومت افغانستان گفت که تضعیف جریان های سیاسی به نفع کشور نیست و حکومت باید در تصمیم گیری ها در مورد موضوع های بزرگ به دیدگاه احزاب احترام بگذارد.

کریم خلیلی: تبعیض در ارگان های دولتی یک واقعیت است

محمد کریم خیلی رهبر حزب وحدت اسلامی و از اعضای رهبری شورای احزاب جهادی و ملی امروز (یکشنبه) در گردهمایی این شورا به مناسب هشتم ثور گفت با حکومت وحدت ملی همکار هستیم و اما اصلاحات جدی می‌خواهیم تبعیض در ارگانهای دولتی یک واقعیت است.

امین کریم: حزب اسلامی فعالیت نظامی خود را منحل می کند

امین کریم یکی از اعضای ارشد حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار می‌گوید تمام گروه‌ها و احزاب سیاسی در افغانستان باید شاخه‌های نظامی‌شان را منحل کنند و حزب اسلامی به رهبری حکمتیار نیز طبق توافق انجام شده با حکومت افغانستان، فعالیت های نظامی اش را کنار می گذارد.

احتمال انحلال ۶ حزب سیاسی توسط عدلیه

هفته گذشته جواز فعالیت ۱۱ حزب سیاسی، به دلیل تکمیل نکردن معیارهای تعیین شده از سوی وزارت عدلیه لغو شد و به ۲۰ حزب دیگر نیزضرب العجل تعیین گردید تا بر اساس معیارهای مشخص شده در قانون احزاب سیاسی کار کنند.