کلیدواژه: احرار الشام

حوادث سوریه و یک نکته

اکنون که منطقه استراتژیک حلب به تصرف ارتش سوریه و متحدانش درآمده، واکنش‌هایی را نیز در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی برانگیخته است.