کلیدواژه: اجنسی

مادر بمب ها به مناطق مرزی پاکستان هم آسیب وارده کرده است

رسانه های پاکستان روز سه شنبه به نقل از شواهد عینی در مناطق مرزی و قبایلی این کشور در نزدیک مرز افغانستان اعلام کردند انفجار مهیب ناشی از بزرگ ترین بمب غیراتمی جهان که آمریکا چند روز پیش در ولایت ننگرهار استفاده کرد، خساراتی نیز به مناطق مرزی پاکستان وارد کرده است.