کلیدواژه: اجلاس سران گروه 20

پایان اجلاس سران گروه ۲۰، اختلافات همچنان باقی ماند

اجلاس سران گروه ۲۰ در هامبورگ آلمان عصر شنبه در حالی به پایان رسید که بیانیه پایانی این اجلاس هر چند برای نزدیک کردن دیدگاهها و رسیدن به متنی رضایت بخش طرف‌هاتلاش کرده ؛ اما نشان می دهد که اختلافات اساسی بین قدرت های بزرگ جهان در مورد سیاست های جهانی همچنان باقی است.