کلیدواژه: اجلاس ریکا

اجلاس «ریکا» آغاز بکار کرد

مذاکرات این اجلاس سه موضوع همکاری های منطقه‌ای در استفاده از انرژی و منابع طبیعی، اتصال کشورها از طریق راه‌آهن و بزرگ‌راه‌ها و تقویت همکاری بین نهادهای خصوصی در زمینه تجارت و صنایع محور مذاکرات این اجلاس را تشکیل می دهد.