کلیدواژه: اتمی

درگذشت مردی که جهان را از جنگی ویرانگر نجات داد

اگر استانیسلاو پتروف در سال ۱۹۸۳ میلادی تلیفون را بر می داشت و به افسر مافوق خود گزارش می داد که موشک‌هایی از آمریکا به سمت اتحاد جماهیر شوروی سابق پرتاپ شده است، می توانست احتمالا آغازگر جنگ اتمی ویرانگری شود که جهان را به نابودی می کشید.