کلیدواژه: اتش

یک رادیوی خصوصی در غور به آتش کشیده شد

افراد ناشناس ساختمان و تجهیزات مربوط به رادیو خصوصی سرحد در شهر فیروزکوه را به آتش کشیدند. مقامات امنیتی در این ولایت می گویند تحقیقات در این مورد را آغاز کرده اند.