کلیدواژه: اتریش

پذیرفته نشدن یک پناهجوی افغان اخراج شده از اروپا در میدان هوایی کابل از سوی پلیس

بر اساس گزارش ها پلیس مرزی افغانستان در میدان هوایی کابل، یک پناهجوی ۳۰ ساله را که ساعت ۱۰ قبل از ظهر امروز به همراه تعدادی از دیگر از پناهجویان از کشورهای سوئدن و اتریش به افغانستان بازگردانده شده بود را نپدیرفته است.

بغداد در عراق بدترین و ویانا در اتریش به عنوان بهترین شهر برای زندگی معرفی شد

یک موسسه مشاوره ای که همه ساله بهترین و بدترین شهرهای جهان را از لحاظ کیفیت زندگی، مورد بررسی قرار می دهد؛ در آخرین رتبه بندی خود شهر ویانا در اتریش را بهترین و بغداد پایتخت عراق را بدترین شهر برای زندگی معرفی کرده است.