کلیدواژه: اتحاد شرق

بعد از تشکیل ائتلاف نجات افغانستان، اتحاد شرق با حضور بزرگان مشرقی شکل گرفت

بعد از اینکه روز گذشته تعدادی از رهبران احزاب در شمال کشور، ائتلافی را در انتقاد از حکومت و با گردهمایی طرفدارانشان برگزار کردند، برخی از نمایندگان پارلمان و بزرگان قومی از ولایت های مشرقی در نشستی را با نام اتحاد شرق ایجاد کردند و این اتحاد حکومت را به بی توجهی به مردم این مناطق متهم می کنند.