کلیدواژه: اتحادیه صرافان

اتحادیه صرافان: در صورت عدم تامین امنیت، سرمایه های خود را از افغانستان خارج می کنیم

اعضای اتحادیه صرافان امروز در سراسر افغانستان به دلیل افزایش تهدیدهای امنیتی به شکل اعتراض صرافی‌های شان را بسته و هشدار داده اند که اگر حکومت امنیت صرافان را تأمین نکند، سرمایۀ شان را از افغانستان بیرون می‌کنند.

اتحادیه صرافان: بانک مرکزی پول های کهنه را دوباره به بازار عرضه کرده است

بانک مرکزی افغانستان می گوید، دریک روند نه ماهه، سه میلیارد و یکصد میلیون افغانی پول نامناسب را از کل کشور جمع آوری کرده است. اما اتحادیه صرافان می گوید این بانک پول های کهنه را دوباره به بازار عرضه کرده است.