کلیدواژه: اتحادیه صرافان

اتحادیه صرافان: بانک مرکزی پول های کهنه را دوباره به بازار عرضه کرده است

بانک مرکزی افغانستان می گوید، دریک روند نه ماهه، سه میلیارد و یکصد میلیون افغانی پول نامناسب را از کل کشور جمع آوری کرده است. اما اتحادیه صرافان می گوید این بانک پول های کهنه را دوباره به بازار عرضه کرده است.