کلیدواژه: اتحادیه اروپا

کاهش تقاضای پناهندگی در کشورهای اروپایی

مقامات اروپایی می گویند که سال گذشته میلادی نسبت به سال ۲۰۱۶ میلادی تقاضای پناهندگی در اتحادیه اروپا ۴۳ درصد کاهش داشته است. در سال ۲۰۱۷ میلادی حدود ۷۰۰ هزار تن از کشورهای عضو اتحادیه اروپا درخواست پناهندگی کرده بودند.

سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان: در صورت وجود فساد، کمک هایمان را به افغانستان را متوقف می کنیم

پیری مابدون سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان می گوید که در صورتی که مبارزه با فساد اداری با جدیت پیگری نشود، این اتحادیه کمک هایش را به افغانستان متوقف خواهد کرد. وی گفته است ما نمی توانیم شاهد آن باشیم که پول هایی که از روی سخاوتمندی به افغانستان می دهیم، به هدر برود.

عکسی که بریتانیا را تکان داد؛ خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا

اطلس پرس- عکسی که حالت این کشور را بعد از خروج از اتحادیه اروپا نشان میدهد در شبکه های اجتماعی دست به دست میشود. به گزارش خبرگزاری اطلس، این روزها در شبکه های اجتماعی کاربران بریتانوی تبصره های زیادی درباره این عکس نموده اند. ترزا امی، نخست وزیر انگلستان دیروز […]