کلیدواژه: اتحادیه اروپا

طنزتلخ سیاست در افغانستان؛  فاسد از فساد می نالد!

اشرف غنی احمدزی در سومین کنفرانس سالانه اتحادیه اروپا برای مبارزه با فساد که زیر نام “تشدید مبارزه علیه فساد در افغانستان” در ارگ ریاست جمهوری برگزارشده بود، گفت که وزارت داخله قلب فساد در نهادهای امنیتی است.

اعتراف اشرف غنی به ضعف دولت در مبارزه با فساد

محمد اشرف غنی رئیس جمهور که در کنفرانس مبارزه با فساد اداری در ارگ ریاست جمهوری صحبت می کرد، ضمن اعتراف به ضعف دولت در مبارزه با فساد اداری، گفت که اراده مردم در امر مبارزه با فساد جدی است، اما دولت در امر مبارزه با فساد ضعیف عمل کرده است.

کمپین مبارزه با فساد اتحادیه اروپا در افغانستان ختم شد، اما فساد همچنان به عنوان معضل باقی ماند

کمپین مبارزه با فساد اداری در افغانستان که از سوی اتحادیه اروپا آغاز شده بود، امروز (سه شنبه) پایان یافت، این کمپین امروز در حالی به اتمام می رسد که فساد هنوز یکی از معضلات جامعه افغانستان است.