کلیدواژه: اتحادیه اروپا

سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان: در صورت وجود فساد، کمک هایمان را به افغانستان را متوقف می کنیم

پیری مابدون سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان می گوید که در صورتی که مبارزه با فساد اداری با جدیت پیگری نشود، این اتحادیه کمک هایش را به افغانستان متوقف خواهد کرد. وی گفته است ما نمی توانیم شاهد آن باشیم که پول هایی که از روی سخاوتمندی به افغانستان می دهیم، به هدر برود.

عکسی که بریتانیا را تکان داد؛ خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا

اطلس پرس- عکسی که حالت این کشور را بعد از خروج از اتحادیه اروپا نشان میدهد در شبکه های اجتماعی دست به دست میشود. به گزارش خبرگزاری اطلس، این روزها در شبکه های اجتماعی کاربران بریتانوی تبصره های زیادی درباره این عکس نموده اند. ترزا امی، نخست وزیر انگلستان دیروز […]

طنزتلخ سیاست در افغانستان؛  فاسد از فساد می نالد!

اشرف غنی احمدزی در سومین کنفرانس سالانه اتحادیه اروپا برای مبارزه با فساد که زیر نام “تشدید مبارزه علیه فساد در افغانستان” در ارگ ریاست جمهوری برگزارشده بود، گفت که وزارت داخله قلب فساد در نهادهای امنیتی است.

اعتراف اشرف غنی به ضعف دولت در مبارزه با فساد

محمد اشرف غنی رئیس جمهور که در کنفرانس مبارزه با فساد اداری در ارگ ریاست جمهوری صحبت می کرد، ضمن اعتراف به ضعف دولت در مبارزه با فساد اداری، گفت که اراده مردم در امر مبارزه با فساد جدی است، اما دولت در امر مبارزه با فساد ضعیف عمل کرده است.