کلیدواژه: اتباع خارجی

دبیر کل حزب رفاه ملی در دیدار با مدیر کل امور اتباع خارجی ایران:

مشترکات فرهنگی بین ایران و افغانستان باعث شده تا نسبت به هم مسئولیت داشته باشند

محمد حسن جعفری دبیرکل حزب رفاه ملی افغانستان در دیدار با مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی ایران گفت که اشتراکات فرهنگی، دینی بین ایران و افغانستان باعث شده است تا این دو ملت نسبت به هم احساس مسئولیت داشته باشند.

آغاز ثبت نام دانش آموزان مهاجر افغانستانی در مکاتب دولتی ایران

مقامات ایرانی می گویند؛ دانش آموزان مهاجر افغانستانی که فاقد مدرک اقامتی هستند می توانند با دریافت برگه حمایت تحصیلی، همچنین دارندگان مدارک اقامتی معتبر، بدون نیاز به دریافت این نوع برگه ها، به ثبت نام در مکاتب دولتی ایران اقدام کنند.