کلیدواژه: اتباع خارجی

آغاز ثبت نام دانش آموزان مهاجر افغانستانی در مکاتب دولتی ایران

مقامات ایرانی می گویند؛ دانش آموزان مهاجر افغانستانی که فاقد مدرک اقامتی هستند می توانند با دریافت برگه حمایت تحصیلی، همچنین دارندگان مدارک اقامتی معتبر، بدون نیاز به دریافت این نوع برگه ها، به ثبت نام در مکاتب دولتی ایران اقدام کنند.