کلیدواژه: اب میوه

مسدود شدن مرز پاکستان میوه سربازان در هلمند را به آب میوه ای با قیمت ۵ افغانی تبدیل کرده است

با مسدود شدن مرزهای بین افغانستان و پاکستان و وارد نشدن سبزیجات و میوه از این کشور علاوه بر مردم عادی بر نیروهای امنیتی کشور نیز تاثیر گذاشته است. طبق گزارشات از ولایت هلمند مسدود شدن مرز باعث شده است تا سربازان به جای میوه، آب میوه ۵ افغانی را استفاده کنند.