کلیدواژه: ابهای بین المللی

مشاور رئیس جمهور ایران در دیدار با عبدالله: بندر چابهار بزودی مورد استفاده قرار می گیرد

در دیدار عبدالله عبدالله رئیس اجرایی و اکبر ترکان مشاور رئیس جمهور ایران در مورد ارتباط افغانستان به آب هاب بین المللی از طریق بندر چابهار بحث هایی صورت گرفت، ترکان گفت که کار ساخت و ساز بندر چابهار به مراحل نهایی خود نزدیک شده است و این بندر تا چند روز دیگر رسما به بهره برداری می رسد.