کلیدواژه: ابراهیمی

سفارت آمریکا به رئیس پارلمان و همراهانش ویزای سفر به این کشور را نداد

سفارت آمریکا در کابل در حالی از صدور ویزا به رئیس و اعضای پارلمان افغانستان خودداری کرده است که هیئت پارلمانی افغانستان ماه گذشته برای حضور در نشست اتحادیه بین پارلمانی در مقر سازمان ملل در نیویورک دعوت شده بود.

اقوام و وابستگان مقامات دولتی و اعضای پارلمان که در وزارت خارجه کار می کنند

بعد از روی کار آمدن حکومت وحدت ملی، بسیاری از مردم معتقد بودند که فساد و واسطه بازی در ادارات کاهش می یابد اما این معضل نه تنها کاهش نیافت بلکه روز به روز بیشتر شد؛ اخیرا لیستی در فضای مجازی منتشر شده است که نشان می دهد بسیاری از دیپلومات‌های وزارت خارجه را فرزندان و وابستگان مقامات دولتی پیشین و اعضاى کنونی و پیشین شوراى ملى تشکیل می‌دهند.

نگرانی نمایندگان مجلس از کشتار زنجیره ای قوم هزاره در افغانستان

برخی از اعضای مجلس نمایند‌گان با نگرانی از کشتار زنجیره‌ای قوم هزاره در کشور می‌گویند، این گونه طرح‌ها از سوی دشمنان افغانستان به هدف ایجاد نفاق میان مردم راه‌اندازی می‌شود، این نمایندگان با انتقاد از حکومت می گویند؛ دولت بخاطر جلوگیری از چنین اقدامات تروریستی برنامه ای نداشته است.