کلیدواژه: ابراز همدردی

رییس جمهور در هرات: هیچ گونه تعلل وظیفوی در رویداد مسجد جوادیه قابل قبول نیست

محمد اشرف غنی رییس جمهور، ناوقت روز گذشته به هرات رفت تا با خانواده های قربانیان حمله تروریستی بر مسجد جوادیه، اظهار هم‌دردی کند. درکنار این، بررسی وضعیت امنیتی در حوزه غرب و یافتن خلاهای امنیتی در هرات، بخش دیگر هدف این سفر عنوان شده است.