کلیدواژه: ائتلاف نجات

ائتلاف نجات افغانستان در نامه به ناتو، اشرف غنی را به قوم گرایی متهم کردند

ائتلاف نجات افغانستان در نامه ای به سران کشورهای عضو ناتو، اشرف غنی رئیس جمهور را به قوم گرایی متهم کردند و نوشتند که رئیس جمهور اشرف غنی در طی سال های اخیر تلاش کرده است تا حاکمیت یک قوم خاص را بر دیگر اقوام تحمل کند.

ائتلاف نجات افغانستان، رئیس جمهور غنی را به انحصار قدرت متهم می کند

ائتلاف ملی نجات افغانستان در واکنش به برکناری عطا محمد نور والی بلخ از مقامش می گوید که رئیس جمهور اشرف غنی در سه و نیم سال از عمر حکومت وحدت ملی بر خلاف موافقتنامه این حکومت، سعی کرده است قدرت را در انحصار خویش در بیاورد و چهره های مطرح سیاسی را کنار بگذارد.

نیویورک تایمز: اشرف غنی از مدت ها قبل برای کنار زدن عطا محمد نور آمادگی گرفته بود

یک رسانه ی آمریکایی در گزارشی در مورد وضعیت سیاسی افغانستان با ایجاد و شکل گیری ائتلاف نجات افغانستان نوشته است، اشرف غنی رئیس جمهور برای پس زدن عطا محمد نور مرد قدرتمند شمال از چندی قبل آمادگی گرفته بوده است.