کلیدواژه: ائتلاف نجات افغانستان

محقق در ترکیه به دیدار دوستم رفت

محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی در آنکارا با عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور دیدار کرد، این دو تن چندی پیش ائتلاف نجات افغانستان را با عطا محمد نور والی بلخ و صلاح الدین ربانی رئیس حزب جمعیت تشکیل دادند.