کلیدواژه: ائتلاف

یک ائتلاف ضد حکومتی به زودی اعلام موجودیت خواهد کرد

در روزهای گذشته تعدادی از نمایندگان مخالف حکومت و سیاستمداران در دیدار با یکدیگر بروی شکل گیری یک ائتلاف توافق کردند. این ائتلاف با مشارکت نمایندگانی از ولایت های شرقی و جنوبی و همچنین سیاستمداران مخالف حکومت تشکیل خواهد شد.

اعتراف عربستان به ناکامی در جنگ یمن

گزارش از کشورهای حاشیه خلیج فارس حاکی از آن است که سعودی‌ها اذعان دارند جنگ یمن بعد از دو سال و نیم از آغاز آن در رسیدن به بیشتر اهدافش ناکام بوده است. و این احتمال وجود دارد که عربستان از ائتلاف جنگ یمن خارج شود.

بابر فرهمند: ناامنی اخیر شمال به دلیل ترس از ایجاد ائتلاف نجات برای افغانستان بوجود آمده است

رییس دفتر معاون اول ریاست جمهوری افغانستان به نقل از جنرال دوستم گفته است که نا‌امنی‌های اخیر در شمال ناشی از ترسی است که به خاطر ایجاد شورای عالی ایتلاف برای نجات افغانستان به وجود آمده است.

بعد از تشکیل ائتلاف نجات افغانستان، اتحاد شرق با حضور بزرگان مشرقی شکل گرفت

بعد از اینکه روز گذشته تعدادی از رهبران احزاب در شمال کشور، ائتلافی را در انتقاد از حکومت و با گردهمایی طرفدارانشان برگزار کردند، برخی از نمایندگان پارلمان و بزرگان قومی از ولایت های مشرقی در نشستی را با نام اتحاد شرق ایجاد کردند و این اتحاد حکومت را به بی توجهی به مردم این مناطق متهم می کنند.