کلیدواژه: آیساف

تصویر: نیروهای آذربایجان درحال اعزام به افغانستان

نیروهای نظامی آذربایجان از ۲۰ نوامبر سال ۲۰۰۲ میلادی تحت نام نیروهای آیساف در افغانستان فعالیت می‌کنند و در حال حاضر ۹۰ خدمه آذربایجانی، ۲ پزشک نظامی و ۲ مهندس در ماموریت صلح‌بانی در افغانستان مشارکت دارند.