کلیدواژه: آژانس های اطلاعاتی

کاخ سفید مثل کابل بی برق شد!

زمانی که سخنرانی رئیس‌جمهوری آمریکا در اتاق کابینه کاخ سفید درباره آژانس‌های اطلاعاتی به نقطه حساسی رسیده بود، برق رفت!