کلیدواژه: آمورش عالی

داستان غم انگیز آموزش عالی در افغانستان

متاسفانه اکثریت این دانشگاه ها به دلیل سهل انگاری دولت و کم هزینه بودن راه اندازی و تاسیس رشته های علوم انسانی، در کنار سهل الوصول بودن اساتید کرام، بدون کوچکترین توجهی به نیازهای واقعی بازارکار و تطابق تخصص فارغ التحصیلان با نیازمندی های حقیقی جامعه، در حال پرورش محصل هستند