کلیدواژه: آزار

تداوم سرکوب و اعدام شیعیان در شرق عربستان

به طور تاریخی و از زمان شکل گیری حکومت آل سعود در دوره های سه گانه از قرن هجدهم تا به امروز، شیعیان منطقه الشرقیه عربستان سعودی همواره از سوی رژیم سعودی مورد انواع آزارها و تبعیض ها قرار گرفته اند.