کلیدواژه: آزاد

گفتگوهای وزارت مالیه با نمایندگان مجلس برای قرارداد فروش زمین به شرکت الکوزی

پس از آن که مجلس نمایند‌گان فروش ۱۴۳ جریب زمین دولتی به شرکت الکوزی را غیرقانونی خواند و آن را با اکثریت آرا رد کرد، مسؤولان وزارت مالیه گفتند که گفت‌و‌گوها را با اعضای این مجلس به خاطر تصویب این قرارداد آغاز کرده‌اند.