کلیدواژه: آرت

چه قفلهایی دست و پای زن را بسته است؟ نقدی بر پرفورمنس من، این همه هستم

اطلس پرس- من، این همه هستم، عنوان پرفورمنسی است که امروز عصر در گالری مهتای گلشهر با هنرمندی پرفورمر و آرتیست مهاجر، تهمینه علیزاده اجرا شد. این پرفورمنس اولین تجربه خانم علیزاده و اولین پرفورمنس گلشهر نیز هست. به گزارش خبرگزاری اطلس، در این اجرا، پرفورمر(خانم حبیبه علیزاده) با لباسی […]