کلیدواژه: آذربایجان

سفرای جدید در راه هالند و آذربایجان

تقی خلیلی، پسر محمد کریم خلیلی معاون پیشین ریاست جمهوری کشور است، او پیش از این نیز به عنوان دیپلومات افغان در کشور های خارجی ایفای وظیفه می کرد.

دیدار رئیس جمهور اشرف غنی با الهام علی اف

ئیس جمهور اشرف غنی در این دیدار ضمن ابراز علاقه مندی افغانستان برای همکاری با جمهوری آذربایجان در حوزه های مختلف از رییس جمهوری آذربایجان برای مشارکت نظامیان این کشور در عملیات برقراری صلح در افغانستان ابراز قدردانی کرد.