کلیدواژه: آدم ربایی

طالبان

طالبان ۱۶ مسافر را در بغلان ربود

یکی از اقوام که ادعا می‎کند قوم دیگر مواشی آنها را با خود برده است، از طالبان برای حل مشکل شان کمک خواسته‌اند و طالبان این مسافران را که مربوط به قوم مقابل هستند، گروگان گرفته‌اند.