کلیدواژه: آثار باستانی

بازگشت بیش از ۱۰۰ قلم اثر باستانی به موزه افغانستان

هارون حکیمی، سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان گفته است که سفیر ژاپن در سازمان علمی، فرهنگی و تربیتی ملل متحد (یونسکو) به این کشور وعده داد که ۱۰۲ قلم اثر باستانی افغانستان را به این کشور باز می‌گرداند.