کلیدواژه: آتش

انتقال سفارت امریکا به قدس، توهین آشکار به به قوانین بین الملل است

حرکت انقلاب اسلامی مردم افغانستان با نشر اعلامیه‌ای نسبت به انتقال سفارت امریکا به قدس واکنش نشان داده و ضمن محکومیت آن، هشدار داده است که این حرکت امریکا آتشی است که کسی توان مقابله با آن را ندارد و این حرکت امریکا توهین آشکار به تمام مصوبات ملل متحد است.

تروریست ها حتی به درختان دره میرزاولنگ رحم نکردند

باشندگان روستای میرزا اولنگ ولسوالی صیاد و نمایندگان مردم در شورای ولایتی سرپل می گویند گروه طالبان مسلح، بخاطر انتقام گیری خانه های مردم این روستا را آتش زده، درختان دره میرزااولنگ را قطع نموده و به فروش رسانده اند. به گفته آنان پس از ۳ روز غارتگری توسط طالبان مسلح، این دره به مخروبه مبدل شده است.