کلیدواژه: آتش زدن مدارک تحصیلی

معلول دایکندی ضمن شکایت از نابرابری های استخدامی مدارک تحصیلی اش را آتش زد

مدتی خبری آتش زدن مدارک تحصیلی توسط یک تن در دایکندی، در رسانه‌های اجتماعی دست به دست می‌شد. بسیاری‌ها می‌گفتند که پسری مدارک اش را به دلیل آنچه که عدم شایسته سالاری و منطقه‌گرایی در ادارات دولتی ولایت دایکندی می‌خواند، آتش زده است.