کلیدواژه: آتش بس

نقض آتش بس در سوریه

آتش بس در مناطق شمال غربی سوریه بخشی از یک توافق گسترده برای پایان مخاصمات در این منطقه و همچنین یکی از شهرهای نزدیک مرز لبنان بود اما این آتش بس در اواخر روز شنبه شکسته شد.