کلیدواژه: آتش

تروریست ها حتی به درختان دره میرزاولنگ رحم نکردند

باشندگان روستای میرزا اولنگ ولسوالی صیاد و نمایندگان مردم در شورای ولایتی سرپل می گویند گروه طالبان مسلح، بخاطر انتقام گیری خانه های مردم این روستا را آتش زده، درختان دره میرزااولنگ را قطع نموده و به فروش رسانده اند. به گفته آنان پس از ۳ روز غارتگری توسط طالبان مسلح، این دره به مخروبه مبدل شده است.