کلیدواژه: آب

آلودگی آب و هوا در کابل نگران کننده است

مسئولان ادارۀ ملی حفاظت از محیط زیست، وضعیت آب و هوای شهر کابل نگران کننده خوانده و می گوید که در این زمینه لازم به اقدامات عملی است تا عوامل مضر برای آب و هوا از میان برداشته شود.