سرویس سیاست

داودزی: مقامات و سیاسیون فردا درباره برگزاری یا عدم برگزاری نشست قطر تصمیم می‌گیرند

«عمر داودزی» رییس دبیر خانه شورای عالی صلح با اشاره به احتمال همزمان شدن برگزاری نشست قطر و جرگه مشورتی صلح، گفت مسئله برگزاری یا عدم برگزاری این نشست فردا میان سیاسیون و نماینده ویژه امریکا مشخص خواهد شد.