سرویس سیاست

اختلاف‌ در شورای رهبری مصالحه، برای تشکیل هیئت مذاکره کننده

«محمد عمرداودزی»، سخنگوی شورای رهبری مصالحه می‌گوید که وجود اختلاف نظرها میان اعضای کمیته‌های شورای رهبری مصالحه برای تعیین صلاحیت‌ها و شمار اعضای هیئت شرکت کننده در نشست دوحه و هیئت گفتگو کننده حکومت باطالبان، باعث تأخیر دوباره در اعلام آن شده‌ است.

داودزی: طالبان اعلام جنگ خود را پس بگیرند

«عمر داودزی» رییس دبیرخانه شورای عالی صلح در واکنش به اعلام آغاز عملیات بهاری طالبان گفت روحیه این اعلامیه طالبان مخالف با تلاش‌هایی است که برای تامین صلح در کشور جریان دارد.