سرویس سیاست

طالبان: عملیات بهاری برای نابودی اشغالگران و برپایی نظام اسلامی آغاز شده است

در حالی امریکا برای برگزاری دور ششم مذاکرات صلح با طالبان آمادگی می‌گیرد، که مقامات این کشور اعلام عملیات بهاری از سوی طالبان را اقدامی نامناسب دانستند که می‌تواند به روند مذاکرات و تلاش‌های صلح آسیب رساند.

تیم انتخاباتی امنیت و عدالت «جرگه مشورتی صلح» را تحریم کرد

تیم انتخاباتی امنیت و عدالت به ریاست رحمت الله نبیل اعلام کرد که رهبری برگزارکننده جرگه مشورتی صلح وابسته به یک تیم انتخاباتی بوده و فاقد مشروعیت و مقبولیت ملی می باشد به همین دلیل این تیم در جرگه مشورتی صلح شرکت نمی کند.