سرویس سیاست

نسبیت عقب‌ماندگی

امروز وقتی در مورد عقب‌ماندگی جامعه و باورهای قومیت‌مدار فکر می‌کردم، مشخص شد که طالب و داعش که نماد عقب‌ماندگی و بی‌تقوایی اخلاقی- نه‌عبادی-‌ هستند، در این زمینه، از خیلی‌‌ها پیشتازترند.