سرویس اقتصاد

رییس آرین‌بانک: تمام قوانین بانکی را رعایت کردیم

«داود مهدیان» رئیس آرین‌بانک، تنها بانک ایرانی در افغانستان پس از لغو جواز فعالیتش در کشور، مدعی شد که بانک مرکزی افغانستان درباره فعالیت این بانک کلی‌گویی کرده و این بانک تمام قوانین بانکی را رعایت کرده است.