سرویس اجتماعی

امیدهای افغانستان در سال ۲۰۱۹

به سرانجام رسیدن مذاکرات صلح، برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و افتخار آفرینی در جام جهانی کریکت از مهمترین امیدهای افغانستان در سال جدید میلادی است.