سرویس سیاست

شور و شعور!

بیست روز حضور پُرشور تُرک‌تباران وفادار به جنرال عبدالرشید دوستم، یک بار دیگر او را ظفرمندانه به متن بازى سیاست برگرداند. قبل از این در سال ١٣٨٨ یک بار حامد کرزى نیز با تطمیع جنرال، راى میلیونى مردم شریف ازبک را به جیب خود زد و بعد از آنکه بر خر مراد سوار شد، او را در حصر و حبس خانگى قرار داد و بعد از مدتى به ترکیه تبعید کرد؛ سناریوی پیمان‌شکنانه‌اى که در انتخابات بعدى ریاست‌جمهورى عیناَ دوباره توسط اشرف غنى تکرار شد.

کرزی از ائتلاف بزرگ ملی افغانستان حمایت کرد

حامد کرزی رئیس جمهور پیشین از ایجاد ائتلاف بزرگ ملی افغانستان، اعلام حمایت کرد و گفت از ایجاد ائتلاف  بزرگ ملی که برای تقویت اتحاد بین مردم افغانستان شکل گرفته است، حمایت قاطع می کنم.

تلاش برای پیوستن کرزی به ائتلاف نجات افغانستان

بعد از بازگشت جنرال دوستم به کشور و زمزمه های ایجاد ائتلاف نجات افغانستان، اکنون گزارش هایی در دست است که نشان می دهد اعضای ائتلاف نجات افغانستان در تلاش هستند تا حامد کرزی را نیز وارد این ائتلاف سازند.