سرویس سیاست

خانواده های فهیم و مسعود و تعدادی دیگر پاسپورت های سیاسی غیر قانونی دریافت کرده اند

بر اساس یک گزارش تحقیق، صدها جلد پاسپورت سیاسی به شکل غیر قانونی به افرادی سپرده شده که واجد شرایط دریافت این نوع پاسپورت ها نیستند. از جمله افرادی که پاسپورت سیاسی دریافت کرده اند می توان به اعضای خانواده مارشال فهیم، خانواده احمد شاه مسعود و مشاوران دولتی اشاره کرد.

ترکیه به همکاری با افغانستان ادامه می دهد

عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی در دیدار با جنرال طیار آیدین فرمانده نیروهای ترکیه ای در افغانستان خواهان تحکیم و گسترش بیشتر روابط دو کشور شد. در این دیدار مقام ترک به از ادامه همکاری کشورش با افغانستان خبر داد.