سرویس سیاست

پایان نشست سه‌جانبه افغانستان، پاکستان و چین

وزرای خارجه کشورهای افغانستان، پاکستان و چین در دومین نشست سه‌جانبه در مورد امنیت و مبارزه با تروریسم،‌ تجارت و برنامه‌های اقتصادی منطقه‌ای و ایجاد اعتماد سیاسی و مصالحه تبادل نظر کردند.