سرویس سیاست

کرزی: افغانستان در حال حاضر در وضعیت بدی قرار دارد

حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان در مصاحبه ای اوضاع حال حاضر افغانستان را بد توصیف کرد. وی گفته است با اینکه بعد از ورود آمریکا به افغانستان ما آغاز خوبی داشتیم اما اکنون افراط گرایی افزایش یافته، داعش در حال رخنه کردن است و ما شکست خورده ایم.

رئیس اجرایی: عزل و نصب وزیران باید بر اساس موافقتنامه حکومت وحدت ملی انجام شود

عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت در جلسه شورای وزیران بصورت غیر مستقیم به برکناری وزیر انرژی و آب از مقامش واکنش نشان داد و گفت که عزل و نصب وزیران باید بر اساس موافقتنامه حکومت وحدت ملی انجام بگیرد.

هشدار امرالله صالح به اشرف غنی در مورد زیرپا نهادن تعهدات حکومت وحدت ملی

در پی حکم رئیس جمهور اشرف غنی مبنی بر برکناری علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب، امرالله صالح رئیس سابق امنیت ملی می گوید که اگر اشرف غنی بروی تعهدات خود پا بگذارد، باید انتخابات بعدی زیر اداره موقت صورت بگیرد.