سرویس سیاست

دیدار وزیر خارجه پاکستان با «اشرف غنی»

رئیس جمهور با شاه‌‌ محمود قریشی، وزیر امور خارجۀ پاکستان که به منظور شرکت در نشست سه جانبۀ وزرای خارجۀ افغانستان، پاکستان و چین به کابل آمده بود دیدار کرد.