سرویس سیاست

رئیس جمهور: هدف ما این است که افغانستان به چهارراه منطقه مبدل شود

رئیس جمهور اشرف غنی در مراسم افتتاح سیستم رادار میدان هوایی کابل گفت که در گذشته دهلیزهای هوایی که باید از فضای افغانستان عبور می‌کرد، وجود نداشت، اکنون این زمینه فراهم شده است. هدف مهم ما اینست که افغانستان به چهارراه منطقه مبدل شود و به زودی از طریق زمینی نیز به این هدف می رسیم.

ماتیس: می توانیم از تجربیات ایرلند شمالی و آفریقای جنوبی در مورد مذاکرات صلح افغانستان استفاده کنیم

جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا می گوید که درگیری ها در افغانستان را می توان با طرح مذاکره طالبان و حکومت افغانستان ختم کرد. وی گفته است که تجربیات ایرلند شمالی و آفریقای جنوبی نمونه خوبی بودند تا ما از آنها در افغانستان استفاده کنیم.