سرویس سیاست

نشست مسکو

همزمان با شدت گرفتن دیپلوماسى صلح‌طلبانه زلمى خلیل زاد، نماینده ویژه وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا براى صلح افغانستان، اقدامات هراس‌افکنانه طالبان نیز به شدت افزایش یافته و هر روز مناطق بیشترى را تصرف مى کنند.