سرویس گالری

رازهای زندگی صدام/ ۸۰ معشوقه و ۳ زن صدام + تصاویر

سالهاست که از اعدام صدام، دیکتاتور سابق عراق در ۳۰ دسامبر سال ۲۰۰۶ می گذرد، اما تاریخ به سختی جنایت های او را فراموش می کند. او در زندگی خصوصی اش ناگفته هایی داشته است که کمتر کسی از زندگی خصوصی وی اطلاعات دقیقی دارد.