سرویس پارلمان

واکنش های متفاوت در مجلس نمایندگان به پرتاب مادر بمب ها در ننگرهار

مجلس نمایندگان امروز (شنبه) بر سر استفاده از بمب ۱۰ هزار کیلویی موسوم به «مادر بمب های» غیرهسته ای جهان در شرق این کشور به مناقشه پرداختند و شماری از نمایندگان از آن حمایت کردند و شماری به شدت با آن به مخالفت پرداختند.

عضویت چهار نماینده در مجلس نمایندگان به حالت تعلیق در آمد

بعد از اعلام روز دوشنبه پارلمان مبنی بر تعلیق عضویت، نمایندگانی که ۲۰ روز متواتر غیرحاضر باشند، امروز (چهارشنبه) عضویت چهار عضو مجلس(احمد بهزاد، فرشته انوری، پروین درانی و بشیراحمد تینج) به علت ۲۰ روز غیرحاضری پی هم تعلیق شد.

بزودی نامزد وزرای تحصیل کرده و جوان برای تصدی چند وزارت خانه معرفی خواهد شد

مقامات در ارگ ریاست جمهورى مى گویند که بعد از بازگشت رئیس جمهور از سفر به استرالیا، فهرستى از نامزد وزراى جدید، به پارلمان فرستاده خواهد شد تا وزارت خانه هایی که به سرپرست اداره می شود به وزیرهای تحصیل کرده سپرده شود.

تلاش اشرف غنی برای جلوگیری از سلب صلاحیت معصوم استانکزی

قرار است امروز (دوشنبه) مسئولان امنیتی در پارلمان استیضاح شوند، اما اکنون گزارش هایی بدست آمده نشان می دهد، آقای غنی در دیدار با یکی از اعضای هیئت اداری پارلمان، از وی خواسته است تا مجلس از استیضاح وزرای دفاع و داخله و به ویژه رییس امنیت ملی را اجتناب کند.

دیدارهای پیاپی رئیس جمهور با نمایندگان پارلمان قبل از استیضاح مسئولان امنیتی

بعد از نشر گزارش هایی مبنی بر اینکه رئیس جمهور تهدید به ملغی کردن پارلمان کرده است، آقای در یک هفته اخیر برای باردوم با شماری از نمایندگان مجلس در ارگ دیدار کرده و گفته است که صلاحیت های قوه‌های سه‌گانه را با درنظرداشت وضاحت قانونی، لازم و ملزوم یک‌دیگر می‌داند.