سرویس پارلمان

واکنش نماینده های مجلس به تیراندازی روز گذشته در پارلمان

بعد از اینکه همایون همایون نماینده پارلمان روز گذشته توانست، کرسی معاونیت اول مجلس را به دست آورد، فیرهای در محوطه پارلمان صورت گرفته بود، که باعث شد، تعدادی از نمایندگان پارلمان به این موضوع واکنش نشان دهد و خواهان برخورد با عاملان آن شد.

دور دوم انتخابات هیات اداری پارلمان امروز برگزار می شود

انتخابات هیات اداری پارلمان که روز گذشته به غیر از نایب منشی که عرفان الله عرفان در آن توانست رای اکثریت را بدست آورد، امروز برگزار می شود، همایون همایون با نذیراحمدزی که بیشترین آرا را در دور نخست انتخابات داشتند برای رسیدن به معاونیت نخست رقابت کنند.

هشتمین سال این دوره کاری نمایندگان پارلمان امروز آغاز می شود

قرار است شورای ملی پس از رخصتی زمستانی بار دیگر  امروز (چهارشنبه) کارش آغاز کند. این دوره پارلمان در حالی آغاز می شود که این دوره نمایندگان سه سال از مدت قانونی آن گذشته است و هنوز معلوم نیست که انتخابات پارلمانی سال آینده آغاز شود یا خیر؟