سرویس مطبوعات

روزنامه های امروز کابل

صفحه نخست روزنامه های امروز کابل؛ یکشنبه ۱۴ ثور

روزنامه‌های چاپ امروز افغانستان تیترهای یک و صفحات نخست خود را به موضوعاتی همچون احضار مسئولان ۴ روزنامه کابل به وزارت فرهنگ و اطلاعات و افزایش نگرانی‌ها در خصوص ۳۱ اسیر افغانستانی در ولایت زابل، اختصاص دادند.